کارگاه های اداره تربیت بدنی

 

 

  کارگاه شماره 1- اثرات روزه داری برسلامت

   تاریخ برگزاری1400/02/15

  مدرس: دکتر میترا خادم الشریعه / دکتری  تخصصی فیزیولوژی ورزشی و عضو هیات علمی دانشگاه کوثر

   جهت دریافت مطالب اینجا کلیک کنید....pdf

 

   کارگاه شماره 2- تغذیه ورزشی

    تاریخ برگزاری1400/02/28

    مدرس: دکتر مریم کریمی/ دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش گرایش عصب و عضله

      جهت دریافت مطالب اینجا کلیک کنید....pdf

 

کارگاه شماره 3- وضعیت بدنی و محدودیت در دوران کرونا

 

تاریخ برگزاری 1400/08/05

مدرس: شیما دادمهر / کارشناس ارشد حرکات اصلاحی