برنامه ها و رویکردهای اداره تربیت بدنی :

 • اعتلای ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی در بین دانشگاهیان از طریق فعالیت‌ها ی ورزشی
 • تلاش برای افزایش سطح سلامت جسمی و روحی دانشگاهیان
 • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های سلامت و بهداشت تن و روان
 • گسترش فعالیت‌های گردشگری(پیاده روی و..) جهت تقویت سلامت
 • اجرای طرح‌های پژوهشی جهت شناخت آسیب‌های موجود در زمینه نیازها، موانع و مشکلات ورزشی دانشگاهیان
 • پیگیری مشاوره ورزشی دانشگاه
 • برنامه‌ریزی و نظارت جهت بهره‌برداری مطلوب از امکانات مرکز بهداشت به هنگام برگزاری مسابقات ورزشی
 • ثبت بیمه ورزشی در کنار خدمات ورزشی
 • برگزاری یا بهره‌برداری از دوره‌های آموزشی تخصصی
 • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های مرکز تربیت بدنی
 • ارتقاء کمیت و کیفت خدمات ارائه شده به دانشجویان
 • استعداد یابی ایجاد بانک اطلاعات ورزشی دانشگاه
 • برنامه‌ریزی‌ جهت جذب دانشجویان مستعد
 • شناسایی تیم‌ها و انجمن‌های جدید ورزشی وبررسی امکان ایجاد و راه‌اندازی آنها
 • بهبود زیرساخت‌های ورزش در دانشگاه
 • گسترش فعالیت‌ها و برنامه‌های ورزش‌های همگانی، خوابگاهی، رقابتی و قهرمانی
 • برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، ورزشی همگانی و درون‌دانشگاهی
 • توسعه و تقویت تیم‌ها و انجمن‌های ورزشی دانشگاه
 • ارائه آموزش‌‌های ورزشی(عمومی، تخصصی) مورد نیاز برای دانشگاهیان
 • برگزاری اردوهای تدارکاتی و اعزام تیم‌های ورزشی دانشگاه به رقابت‌های مختلف
 • تعامل و همکاری با سازمان‌ها، ادارات کل ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی و هیأت های ورزشی
 • تلاش برای احداث و یا اجاره فضاهای ورزشی کم هزینه
 • بهره‌برداری مطلوب از امکانات ورزشی موجود در دانشگاه
 • تجلیل از دست‌اندرکاران و قهرمانان ورزشی
 • برآورد بودجه سالیانه و پیگیری در خصوص جذب بودجه و منابع مالی مرتبط با تربیت بدنی