معرفی مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی:

تندرستی بزرگترین نعمت الهی است. (امام علی ع )

امرزوه توجه به گسترش فرهنگ انجام فعالیت­های بدنی بیش از گذشته ضرورت یافته است. از آنجا که دانشگاه­ها از جمله مراکزی هستند که نقش محوری در افزایش سلامت روانی، جسمانی و بهبود کیفیت زندگی آحاد جامعه ایفا می­کنند، دانشگاه کوثر در راستای پایش سلامت، نسبت به ارزیابی سلامت مراجعه کنندگان در واحد ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی اقدام نموده است. در این مرکز با برنامه ریزی مدون و بهره­ گیری از نیروهای متخصص دانشگاه، ارزیابی وضعیت جسمانی عموم مردم انجام شده تا ضمن آگاهی آن­ها از وضعیت تندرستی خود نسبت به انجام مشاوره ورزشی و ارائه برنامه­های تمرین اصلاحی، تمرینات ویژه و فعالیت­های جسمانی مرتبط، نسبت به تقویت ضعف­ها و اصلاح ناهنجاری­های بدنی احتمالی اقدام گردد، تا نهایتاً پس از ارزیابی‌های مرحله­ای و انجام اقدامات لازم بتوان به حفظ و ارتقای سلامت آن­ها کمک نمود.

به طور کلی هدف از ارزیابی مراجعه کنندگان در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی، آگاهی از وضعیت بدنی افراد بر اساس شاخص­های فیزیولوژیک، ساختار اسکلتی و قامتی و نیز معیارهای آمادگی جسمانی می­باشد و در مرحله بعد، پیشنهادات لازم بر اساس نتایج حاصله که متناسب با شرایط موجود هر فرد می­باشد، ارائه می­شود. در نهایت تلاش بر این است که مجموعه این اقدامات بتواند به عنوان عامل انگیزشی، مراجعین را ترغیب به انجام فعالیت بدنی برای تقویت قوای جسمانی و اصلاح ضعف­های ناشی از فقر حرکتی نماید.