معرفی مدیریت

 

اسداله دادمهر

مدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

کارشناسی ارشد

شماره تماس: 058-32413830  داخلی 106

ایمیل: asaddadmehr222@gmail .com

 

شرح وظایف

 • نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعلام نظر در خصوص تنظیم متن قراردادهای منعقده برای واحدهای مختلف.
 • نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها
 • حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده‌های مرتبط با دانشگاه و استماع اظهارات، رد یا قبول آن از نظر مسائل حقوقی.
 • پی‌گیری مسائل حقوقی و مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادات لازم به‌منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی.
 • انجام مشاوره و ارائه راهنمایی به واحدهای مختلف دانشگاه به منظور جلوگیری از اشتباهاتی که منجر به اختلافات حقوقی خواهد شد.
 • تدوین اساسنامه و آئین‌نامه‌های مورد نیاز.
 • همکاری و اقدام در زمینه تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری و طبقه‌بندی مصوبات.
 • تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذی‌ربط و ارجاع آن به واحدها و یا کمیته‌های تخصصی.
 • انجام مکاتبات لازم با مراجع قضائی( اعم از دادگاه، نیروز انتظامی و ...).
 • اخذ تعهد و وثیقه، تبدیل و فک‌ آن ها در خصوص بورسیه‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا اعضای هیأت علمی جهت فرصت مطالعاتی و کارمندان برای مأموریت تحصیلی، مجوز خروج از کشور، طرح سربازی و...
 • بررسی و تأیید اسناد مناقصه و مزایده دانشگاه.