شما می‌توانید بصورت مستقیم با دبیرخانه جذب هیأت علمی دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن و ایمیل زیر اقدام نمایید.

تلفن: 32413831-058 داخلی 128

ایمیل: KUB.ac.ir@chmail.ir