×

فهرست وبگاه‌های دانشگاه

 

    نام و نام خانوادگی: محمد غفوری فر                                                                                                                                              

                                                           

 

    سمت: مسئول حوزه ریاست

 

   مدرک تحصیلی: دکتری  زبان  ادبیات عرب

 

   شماره تماس: ۳۲۲۶۲۴۶۱-۰۵۸

 


 

نام و نام خانوادگی: محمد محتشمی کیا                                                                                     

                                                           

    سمت: مسئول دفتر رئیس دانشگاه 

 

   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی

 

   شماره تماس: ۳۲۲۶۲۴۶۱-۰۵۸

شماره فکس: ۳۲۲۶۲۴۹۳-۰۵۸

شرح وظایف مسئول دفتر ریاست دانشگاه

 

 ۱- تعیین و تنظیم وقت ملاقات برای ارباب رجوع، جهت ملاقات‌ با رئیس محترم دانشگاه.

 ۲- برنامه ریزی برای برقراری ارتباط رئیس محترم دانشگاه با اعضاء هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان.

 ۳-  پاسخگویی و ارائه مشاوره به ارباب رجوع به صورت تلفنی و یا حضوری و راهنمایی ایشان به واحدهای مربوطه.

 ۴-  ثبت و بایگانی کلیه مکاتبات محرمانه و عادی حوزه ریاست.

 ۵- هماهنگی برای حضور معاونین، مدیران، مسئولین و سایر همکاران دانشگاه در جلسات و برنامه‌ها.

 ۶- اطلاع رسانی موضوعات مورد نیاز به اعضای محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه.

 ۷-پیگیری دستورات ریاست محترم دانشگاه به معاونت ها، دانشکده ها و حوزه های مستقل تا حصول نتیجه.

 
 ۸- انجام سایر وظایف محوله از سوی ریاست محترم دانشگاه.

 

 

نام و نام خانوادگی: الهه سادات ربانی

سمت: کارشناس روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ریاضیات

شماره  تماس: ۰۵۸-۳۲۲۶۲۴۵۸

نام و نام خانوادگی: آیلر سلیمانی

سمت: کارشناس روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی معماری کامپیوتر

شماره  تماس: ۰۵۸-۳۲۲۶۲۴۵۸

نام و نام خانوادگی: سمیه امیرآبادی

سمت: کارشناس امور بین الملل

مدرک تحصیلی: دکتری  آموزش زبان انگلیسی

شماره  تماس: 058-32413815