سعیده قضایی زیدانلو
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
شماره تماس 05831222100