معرفی مرکز

مراکز مشاوره دانشگاه ها، سالهاست که نقشی حیاتی در دوران تحصیلات دانشگاهی برعهده دارند.

 نخستین مرکزبهداشت و مشاوره خدمات روانشناختی جهت ارائه خدمات به دانشگاهیان، در سال 1391 و در دانشگاه کوثر تحت عنوان " مرکز بهداشت،درمان و مشاوره دانشجویی"  راه اندازی شد. مراکز مشاوره بخش جدایی ناپذیر دانشگاه هستند و به روش های گوناگون از جمله مشاوره ، آموزش ، پیشگیری ، مداخله و درمان از رسالت این نهاد پشتیبانی می کنند

خدمات مرکز مشاوره

1-ارائه خدمات مشاوره ای، درمانی و توانبخشی به دانشجویانی که مشکلات و اختلالاتی را در سازگاری فردی، حرفه ای، تحولی یا روانشناختی خود تجربه می کنند و نیاز به توجه و مداخله های ویژه و تخصصی دارند.

2- ارائه خدمات پیشگیرانه؛ یعنی کمک رسانی به دانشجویان جهت شناسایی، یادگیری و توانمندی ها و مهارتهایی که از ابتلا آنان به مشکلات روانشناختی و آسیب های روانی-اجتماعی ممانعت می کند.

3- ارتقاء سلامت روان دانشجویان جهت دستیابی به اهداف آموزشی، فردی و اجتماعی و حرکت در جهت آرمان های زندگی.

4- مشارکت در ایجاد فضایی سالم، امن و آرام در دانشگاه از طریق ارائه مشورت به واحدها و نهادهای مختلف دانشگاه.

در این مرکزدرحال حاضر تیمی مرکب از یک روانشناس عمومی به عنوان سرپرست مرکز ،یک کارشناس بهداشت، یک روان پزشک ، یک روانشناس بالینی و یک مددکار اجتماعی و مشاوران پاره وقت به بررسی مسائل بهداشتی و روانشناختی دانشجویان می پردازند