طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی در حال اجرا دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه کوثر

 • شناسنامه تقسیماتی استان خراسان شمالی و شهرستان های تابعه

  Responsive Image
 • تحقیق و تصحیح نسخه خطی البصائر فی الوجوه و النظائر"

  Responsive Image
 • تدوین برنامه پنج ساله دهیاری تنگه ترکمن مطابق شیوه نامه دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری ها کشور

  Responsive Image
 • تدوین برنامه پنج ساله دهیاری روستای بک پولاد مطابق شیوه نامه دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداری ها کشور

  Responsive Image
 • عنوان 5

  Responsive Image

          معرفی مجری طرح:

  نام و نام خانوادگی: دکتر تیمور جعفری
  مرتبه علمی: استادیار
  دانشگاه: کوثر بجنورد
  دانشکده: علوم انسانی
  گروه آموزشی: جغرافیا
  پست الکترونیکی:
  Tei.Jafarie.53@Kub.ac.ir

   

                      کارفرما:

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی

  Responsive Image

           مشخصات طرح:

  عنوان: طرح جامع مطالعه غارهای استان خراسان شمالی

  شماره قرارداد: 99/5653ص

  مبلغ قرارداد (ریال): 400.000.000

  تاریخ انعقاد:1399/12/08

  تاریخ اختتام: 1400/01/31

                 وضعیت طرح:

         اختتام یافته