اجتماع دانشگاهیان دانشگاه کوثر در محکومیت جنایت تروریستی کرمان و ابراز همدردی با خانواده های معظم شهدا

اجتماع دانشگاهیان دانشگاه کوثر در محکومیت جنایت تروریستی کرمان و ابراز همدردی با خانواده های معظم شهدا