تماس با دانشگاه

شما می‌توانید بصورت مستقیم با دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق ارسال فرم زیر، تلفن و ایمیل اقدام نمایید.

کد بجنورد: ۰۵۸

 

فکس: ۰۵۸۳۲۲۶۲۴۹۳

کد پستی: 9453155168

Email:info@kub.ac.ir

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، جاده ارکان، بعد از بیمارستان امام حسن(ع)، دانشگاه کوثر