رییس

 

    
نام و نام خانوادگی :
محبوبه معین‌مقدس
رشته تحصیلی :
دکتری تخصصی فیزیک نجوم
مدرک تحصیلی :
دکتری
پست الکترونیک:
Dr.Moeen@Kub.ac.ir
صفحه وب :