هیأت امنا

 وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی

  (ماده ۷ آیین ­نامه تشکیل هیأت­ های امنا و هیأت ­های ممیزه)

الف– تصویب آیین‌نامه داخلی،

ب – تصویب سازمان اداری مؤسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید،

ج – بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود،

د - تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه،

هـ ـ تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه،

و – تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن،

ز – تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای مؤسسه،

ح – کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی،

ط – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد،

ی – پیشنهاد میزان فوق‌العاده اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (کارشناسان و تکنیسین‌ها) که حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد،

ک – تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید،

ل – تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التالیف و نظایر آن،

م – بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می‌شود،

ن – تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

  - بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیأت امنا، هریک از رؤسای مؤسسات عضو هیأت امنا و یا هر یک از اعضای هیأت امنا به کمیسیون ارجاع می شود.

  - بررسی بودجه تفصیلی مؤسسات عضو هیأت امنا به منظور طرح در هیأت امنا

  - بررسی ساختار تشکیلاتی مؤسسات عضو هیأت امنا به منظور طرح در هیأت امنا

  - بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه مؤسسات عضو هیأت امنا و سیاست تعیین شده از سوی هیأت امنا به منظور طرح در هیأت امنا

  - ارزیابی گزارش عملکرد سالانه مؤسسات عضو هیأت امنا و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد مؤسسات عضو هیأت امنا برای استحضار اعضای هیأت امنا.

  دانشگاه بجنورد

  دانشگاه کوثر

  مجتمع آموزش عالی اسفراین

  مجتمع آموزش عالی شیروان

  اعضای حقوقی

  دکتر محمدعلی زلفی‌گل؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا

  دکتر احمد محقر؛ رئیس دانشگاه بجنورد و دبیر هیأت امنا

  دکتر عبدالرضا باقری؛ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

  دکتر سید حسین سیدین؛ رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

  دکتر حسن پارسی‌پور؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی

  دکتر محبوبه معین‌مقدس؛ سرپرست دانشگاه کوثر

  دکتر مصطفی حیدری؛ رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین

  دکتر علیرضا دادخواه؛ رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان

 

  اعضای حقیقی

  حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا برزگر؛ عضو هیأت امنا

  دکتر علی محقر؛ عضو هیأت امنا

  دکتر محمدحسین انصاری‌مود؛ عضو هیأت امنا

  مهندس عبدالرضا وفائی؛ عضو هیأت امنا

  اعضای حقوقی

  دکتر سید حسین سیدین؛ رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنا

  دکتر احمد محقر؛ رئیس دانشگاه بجنورد و دبیر هیأت امنا

  دکتر شهاب کسکه؛ معاون مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

  دکتر حسن پارسی‌پور؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی

  دکتر محبوبه معین‌مقدس؛ سرپرست دانشگاه کوثر

  دکتر علی خرسند زاک؛ سرپرست مجتمع آموزش عالی اسفراین

  دکتر علیرضا دادخواه؛ رئیس مجتمع آموزش عالی شیروان

 

  اعضای حقیقی

  دکتر علی محقر؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا

  دکتر محسن طالب‌زاده؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا

  دکتر جوادرضا واحدی؛ عضو کمیسیون دائمی هیأت امنا

مصوبات هیأت امنای دانشگا‌ه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق

صورتجلسه سیزدهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۶

صورتجلسه چهاردهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۴

صورتجلسه پانزدهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۱۱

صورتجلسه شانزدهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۵

صورتجلسه هفدهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۷

صورتجلسه هجدهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۶

صورتجلسه نوزدهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۰۷

صورتجلسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۸

صورتجلسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۱۵

صورتجلسه بیستمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۶

صورتجلسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۹

صورتجلسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸

صورتجلسه بیست و یکمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۵

صورتجلسه بیست و دومین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۲

صورتجلسه نشست فوق‌العاده هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۲

صورتجلسه بیست و سومین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۹

صورتجلسه بیست و چهارمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه شمال شرق کشور مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۰۳

 

مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان‌های خراسان رضوی و شمالی

صورتجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان‌های خراسان رضوی و شمالی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۰

 

صورتجلسه دومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان‌های خراسان رضوی و شمالی مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۳

 

مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی

صورتجلسه اولین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

صورتجلسه دومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی ۱۳۹۴/۰۴/۲۲

صورتجلسه سومین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

صورتجلسه چهارمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی۱۳۹۵/۰۵/۳۰

صورتجلسه پنجمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی۱۳۹۶/۰۶/۲۲

صورتجلسه ششمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

صورتجلسه هفتمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

    -  پیوست شماره ۱ و ۲

    -  پیوست شماره ۳

    - پیوست شماره ۵

صورتجلسه هشتمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

صورتجلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

 

صورتجلسه نهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی ۱۳۹۹/۰۴/۲۲

پیوست شماره ۱

پیوست شماره ۲

 

صورت جلسه فوق العاده هیأت امنای خراسان شمالی 1399/06/26

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه‌ها و  مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی 1399/12/03

صورت جلسه دهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی  1400/03/29

صورتجلسه یازدهمین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

پیوست شماره ۱ مصوبه هفتم

 

 

صورتجلسه دوازدهمین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی ۱۴۰۱/۰۵/۱۰