زبان و ادبیات عربي

اللغة العربیة هي لغة دیننا و ثقافتنا الإسلامیة

اهمیت زبان و اهمیت عربی در نظام جمهوری اسلامی بر احدی پوشیده نیست، زبان عربی که در واقع کلید فهم فرهنگ قرآنی و اسلامی و بهترین وسیله ارتباط میان کشورهای اسلامی به شمار می‌رود. امروزه توجه به این زبان بیش از هر چیزی ضرورت دارد؛ لذا گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) با هدف اعتلا و توسعه فرهنگ اسلامي و ترويج زبان قرآن و تربيت نيروهاي متعهد و متخصص در حوزه زبان و ادبيات عربي به عنوان اولین گروه زبان و ادبیات عربی در خراسان شمالی تأسيس شده است.

اعضای هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا حسینی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عربی

تخصص: ادبیات تطبیقی، مطالعات ایران شناسی

مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکی: Alirhosseyni@yahoo.com

شماره داخلی: 125

نام و نام خانوادگی: امید ایزانلو

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عربی

تخصص: ادبیات داستانی، معاصر

مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکی: omid.izanlo@gmail.com

شماره داخلی: 153

نام و نام خانوادگی: نعیمه پراندوجی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عربی

تخصص: نقد ادبی

مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکی: n_parandavaji@yahoo.com

شماره داخلی:123

نام و نام خانوادگی: محمد غفوری فر

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عربی

تخصص: صرف و نحو، بلاغت

مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکی: m.ghafourifar65@gmail.com

شماره داخلی: 138

 

نام و نام خانوادگی: سمیه السادات طباطبائی

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عربی

تخصص: ترجم، جستارهای ایران شناسی در منابع کهن عربی، مطالعات نقدی با رویکرد نقد زنانه

مرتبه علمی: استادیار

 آدرس پست الکترونیکی: sst1363@yahoo.com

 شماره داخلی: 123

 

 

 

 

 

 فایل ها

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: