صفحه اصلی
اخبار دانشگاه

تاریخ برگزاری امتحانات معرفی به استاد

به اطلاع عزیزان می‌رساند تاریخ برگزاری امتحانات معرفی به استاد به شرح ذیل اعلام میگردد:

1.     97/05/07 ، دو سانس 12-10 و 14-12 : تاریخ برگزاری امتحانات معرفی به استاد نیمسال 962

2.     97/05/07، دو سانس 12-10 و 14-12 : تاریخ برگزاری امتحانات معرفی به استاد نیمسال 963 (مخصوص دانشجویانی که تمامی دروس نیمسال 963 را به صورت معرفی به استاد اخد نموده‌اند و مهمان به سایر دانشگاه‌ها در این نیمسال نمی باشند.)

3.     97/06/10، دو سانس 12-10 و 14-12 : تاریخ برگزاری امتحانات معرفی به استاد نیمسال 963( مخصوص دانشجویانی که دروس نیمسال 963 را به هر دو صورت معرفی به استاد و مهمان اخذ نموده‌اند.)

 

 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: