اطلاعیه تمدید مهلت زمانی پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کوثر (ویژه خواهران)

 اطلاعیه تمدید مهلت زمانی پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کوثر (ویژه خواهران)

در سال تحصیلی 97-96

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) در نظر دارد براساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد (به استناد ابلاغیه‌های شماره 21/77948 مورخ 93/05/05 و اصلاحیه‌های آیین نامه مذکور مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم) از بین دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته واجدالشرایط آیین نامه مذکور اقدام به پذیرش دانشجو در رشته زبان و ادبیات عرب مقطع کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97- 96 نماید.

لذا دانشجویان واجدالشرایط می‌توانند حداکثر تا تاریخ 96/04/15 مدارک مربوطه را به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کوثر (دفتر استعداد درخشان) ارسال نمایند. بدیهی است به درخواست‌های واصله پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت بررسی اولیه درخواست متقاضیان:

1)  تکمیل و ارسال گواهی احراز رتبه (فرم شماره 1) ویژه دانشجویانی که تا پایان نیمسال ششم حداقل 4/3 واحد‌های درسی را گذرانده و در بازه زمانی 95/07/015 لغایت 96/06/31 دانش آموخته شده یا خواهند شد.

2-  2)    تکمیل و ارسال گواهی احراز شرایط عمومی (فرم شماره 2) ویژه برگزیدگان علمی ازجمله برگزیدگان رتبه اول تا سوم جشنواره‌های معتبر علمی، دانشجویان نمونه کشوری و برگزیدگان نهایی رتبه‌های اول تا پانزدهم المپیادهای علمی دانشجویی (ارسال گواهی‌های مربوطه الزامی می‌باشد.)

3-   3)  تکمیل و ارسال فرم شماره 3 درخصوص بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی متقاضیان (جهت بررسی درخواست متقاضی ارسال مدارک مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو الزامی است).

4-    4)  ارائه تصویر مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ویژه دانش آموختگان که تاریخ دانش آموختگی در آن قید شده باشد و از زمان دانش آموختگی دانشجو بیشتر از یک سال نگذشته باشد.

5-     5)  ارسال تصویر ریزنمرات واحد‌های درسی گذرانده شده

6-     6)  یک قطعه عکس الصاق شده به گواهی رتبه (فرم‌های شماره 1 و 2)

7-   7)   ارسال تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

دعوت به مصاحبه واجدین شرایط پس از بررسی اولیه درخواست‌های واصله متقاضیان توسط دفتر استعداد درخشان دانشگاه کوثر صورت می‌گیرد لذا خواهشمند است از هرگونه مراجعه حضوری خودداری نمایید.

 

آدرس دانشگاه:  بجنورد-  خیابان هفده شهریور شمالی-  کوچه شهید عبدالحسین نوریان- کدپستی 9415615458- دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران)- مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتر استعداد درخشان

 تلفن دانشگاه: 32262861-058 و 32258865-058 و 32427891-058 داخلی 133

 فایل ها

 فرم ها    حجم فايل:  132.53 KB
 
اذان صبح:  
طلوع خورشید:  
اذان ظهر:  
غروب خورشید:  
اذان مغرب:  

مرکز استان:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:
روز:
ماه: