تماس با ما

شما می‌توانید بصورت مستقیم با دانشگاه کوثر در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما می‌توانید از طریق تلفن و ایمیل اقدام نمایید.

کد بجنورد: 058

تلفن های تماس:

32427891_32262862_ 32262863_32427645_32427645

دفتر ریاست: 32262461

دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی: داخلی 122 و 127

دبیرخانه آموزش: داخلی 106 و 108

امور دانشجویی: داخلی 145 و 115

شماره تماس های واحد های مالی و اداری

32411725-32411724امور مالی: 116 و 117

امور اداری: داخلی 108 و 109

روابط عمومی: 32262458

فکس: 32262493

کد پستی: 9415615458

Email:info@kub.ac.ir

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان 17 شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان

ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه

تعداد ارسال این فرم دارای محدودیت می باشد و اکنون این تعداد پر شده است (برای اطلاعات بیشتر با مدیر سایت تماس بگیرید).

دانشگاه کوثر روی نقشه