افتتاح مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی (TMC) دانشگاه کوثر

افتتاح مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی (TMC) دانشگاه کوثر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز یکشنبه 17 دی‌ماه 1402 مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی(TMC) دانشگاه با حضور دکتر محبوبه معین‌مقدس رئیس دانشگاه و دکتر مهدی رحمدل، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان خراسان‌شمالی، افتتاح گردید.

دکتر محبوبه معین‌مقدس با اشاره به‌ضرورت و اهمیت فراگیری حداقل یک مهارت برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان گفت: مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی (TMC) دانشگاه، با هدف توانمندسازی مهارتی دانشجویان و کمک به اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی ایجاد شده است. اهداف مذکور بر پایه سه فرآیند اصلی نیازسنجی در خصوص مهارت‌های مورد نیاز، ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی و نهایتاً ارائه خدمات مهارت‌آموزی مورد نیاز بازار کار به دانشجویان و دانش‌آموختگان استوار است که البته این مهم با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل دانشگاه‌ دنبال می شود‌.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: فعالیت مرکز مدیریت مهارت‌آموزی و مشاوره شغلی(TMC) دانشگاه، حرکت به‌سوی دانشگاهی با فارغ‌التحصیلان ماهر و بدون دغدغه شغلی را سرعت بخشد.

در ادامه این مراسم، دکتر رحمدل، با ابراز خرسندی و تقدیر از پیگیری‌های صورت گرفته برای افتتاح این مرکز، گفت: برگزاری دوره‌های مختلف اشتغال، کارآفرینی و مهارت آموزی در سطوح مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت، جهت مهارت آفرینی و نزدیک نمودن دانشجویان به بازار کار، ازجمله رویکردهای این مرکز است.

وی با اشاره به ایجاد ارزش‌آفرینی برای مهارت‌آموزی و حرکت به‌سوی علم توأم با عمل ادامه داد: ایجاد جذابیت بازار کار و ثروت آفرینی از علم برای دانشجویان، از اهداف راه‌اندازی این مرکز است.