بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان خراسان شمالی

شناسه : 37279933

جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان خراسان شمالیجشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان خراسان شمالی

اعضای محترم هیئت علمی و کارمندان گرامی

با عنایت به برگزاری جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان خراسان شمالی در ۲۱ آذرماه سال جاری و دستورالعمل بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده وزارت عتف مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۱۳، خواهشمند است اعضای محترم هیئت علمی و کارمندان گرامی که متقاضی شرکت در جشنواره استانی هستند حداکثر تا پایان 4 آذر ماه سال جاری، پرسشنامه را تکمیل نموده و به همراه مدارک و مستندات فعالیت‌های پژوهشی ارائه شده، به حوزه پژوهش تحویل دهند تا در شورای پژوهشی بررسی و نفرات برتر به استان معرفی گردند.
شایان ذکر است این تاریخ قطعی بوده و به مدارک ارسالی پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

مدارک و مستندات:

  مستندات_لازم_براي_بررسي_پرونده_پژوهشگران_و_فناوران

 پرسشنامه_معرفي_پژوهشگران_برگزيده_توسط_دانشگاهها_و 

  پيوست_شماره_4_

  جدول_امتياز_پژوهشگران

آدرس کوتاه :