نام و نام خانوادگی :
علیرضا حسینی
رشته تحصیلی :
زبان و ادبیات عربی
مدرک تحصیلی :
دکتری
پست الکترونیک:
Alirhosseyni@yahoo.com
صفحه وب :
 
 
 اهم مسئولیت‌های اجرایی
 • عضو هیأت مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
 • رئیس دانشگاه کوثر، 21/06/1397- ادامه دارد
 • سرپرست دانشگاه کوثر، 1397  
 • مشاور رئیس دانشگاه کوثر به مدت 1 سال
 • عضو هیأت رئیسه دانشگاه کوثر
 • عضو شورای دانشگاه کوثر به مدت 2 سال
 • نماینده هیأت اجرایی در کارگروه بررسی صلاحیت علمی جذب اعضای هیأت علمی مشترک دانشگاه کوثر و مجتمع آموزش عالی اسفراین
 • رئیس کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور مدیریت و پشتیبانی دانشگاه کوثر
 • عضو کمیته امور رفاهی دانشگاه کوثر به مدت 2 سال
 • مشاور و مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه عدالت
 • مسئول راهاندازي دانشگاه پيام نور واحد آبعلي
 • عضو هيئت مؤسس دانشگاه پیام نور واحد آبعلی
 • رئيس دانشگاه پيام نور واحد آبعلي
 • مشاور و قائم مقام دانشگاه پيام نور مركز شهريار
 • معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور مرکز شهریار
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز شهریار
 • مشاور اجرائي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
 • نایب رئيس كميته منابع انساني سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
 • عضو كميته قراردادهاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
 • مدير حوزه رياست دانشگاه پيام نور استان تهران
 • عضو شوراي راهبري و رئيس كميته راهبردي واحدهاي جديد التاسيس دانشگاه پيام نور استان تهران
 • مشاور اداری و علمی رئیس محترم دانشگاه پیام نور استان قزوین
 • رئیس دانشگاه پیام نور استان قزوین
 • دبير مجمع خيرين پيام نور استان تهران
 • عضو فعال و برگزارکننده کارگاه کرسی­های نقد و نظریه­پردازی دانشگاه پیام نور مرکز شهریار
 • مشاور امور زنان نماینده محترم قزوین و آبیک مجلس شورای اسلامی
 • قائم مقام و معاون آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علمی و کاربردی تهران 3
 • مدير گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه پيام نور مركز دماوند
 • مدیر گروه و عضو گروه و زبان و ادبیات عربی مؤسسه پژوهشی رایمند پژوه
 • · مشاور علمی و معاون پژوهشی انتشارات پردازش