اهداف و ماموریت ها

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین  نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.
 • ارائه گزارش­های توجیحی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.
 • برنامه ­ریزی، تنظیم فعالیت­ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویت­ های دانشگاه.
 • همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه ­های دانشگاه.
 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین­ نامه ­ها مربوط.
 • راه ­اندازی و مدیریت فرایند مشاوره امور دانشجویی دانشگاه در زمینه­ های تحصیلی، رفاهی و سلامت.
 • نظارت بر فعالیت­های مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه­ های رفاهی آنان.
 • برنامه ­ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشگاه.
 • رصد و ارزیابی وضعیت صنفی، رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشگاه و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه.
 • زمینه سازی جهت مشارکت، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت دانشگاه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.