پیمایش

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

اخبار

برگزاری انتخابات کانون همیاران سلامت روان 1398

انتخابات کانون همیاران سلامت روان درتاریخ98/10/1 لغایت98/10/4 در محوطه ساختمان شماره یک دانشگاه برگزار گردید و در انتهای انتخابات شمارش آراء در حضور اعضای کاندیدا شده انجام گردید. اعضای منتخب...

شنبه، ۷ دی ۱۳۹۸

اطلاعیه ها

دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷