***معرفی واحد تغذیه:

نگرش علمی به امر تغذیه و بخصوص تغذیه دانشجوئی یکی از شاخصهای مهم بوده که مسلما ًنتایج قابل توجهی را در بر خواهد داشت و این امر موثر نخواهد شد مگر با بررسی های مستمر و جدی و رفع مشکلات موجود و تصحیح نگرش ها و توجه بیش از پیش به بازنگری روش های مرسوم در استفاده بهینه از امکاناتی که از سوی وزارتخانه دولتی در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت .

واحد تغذیه، یکی از واحدهای تابعه مدیریت دانشجویی می باشد که هدف آن تأمین غذای دانشجویان و نظارت علمی بر کیفیت و کمیت آن می باشد. این واحد عهده دار تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای وعده های غذایی  ناهار و شام با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهداشتی با هدف تأمین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان می باشد. رزرو و توزیع غذا در رستوران ها و خوابگاهها از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه انجام می پذیرد.

***وظایف:
 1. تلاش در رفع نیازهای تغذیه‌ای دانشجویان در وعده‌های ناهار و شام (بر اساس قوانین و مصوبات صندوق رفاه دانشجویان)
 2. نظارت مستمر بر کار نیروهای شاغل طرف قرارداد
 3. نظارت برفضای غذا خوری، آشپزخانه در فرایند طبخ و توزیع غذا
 4. فعال نمودن کارت یکپارچه تغذیه
 5. تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات هفتگی رزرو غذای دانشجویان
 6. تهیه آمار و اطلاعات ماهیانه رزرو غذای دانشجویان
 7. تهیه و تنظیم برنامه غذایی هفتگی دانشجویان‌‌
 8. تهیه کارکرد ماهیانه غذاخوری‌
 9. تدوین برنامه‌های مربوط به هماهنگ‌ سازی امور تغذیه
 10. انجام امور مربوط به سیستم اتوماسیون تغذیه
 11. پیگیری در خواست کالای سلف
 12. نظر سنجی شفاهی ازدانشجویان و انتقال پیشنهادات و انتقادات به مافوق
 13. انجام امور محوله از سوی مدیر امور دانشجویی

 

 

 

***قوانین استفاده از غذاخوری‌ دانشجویی امورتغذیه (pdf) 

***  راهنمای مراحل رزرو غذا  (pdf)