تجمع دانشگاهیان دانشگاه کوثر در حمایت از حماسه‌آفرینی غیورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تجمع دانشگاهیان دانشگاه کوثر در حمایت از حماسه‌آفرینی غیورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی