تماس با ما

برای ارتباط با این دانشکده می‌توانید از طریق تلفن، فکس و آدرس الکترونیکی اقدام نمایید.

تلفن های تماس (سانترال) دانشگاه:

پیش شماره بجنورد: ۰۵۸

32262862

32262863

شماره های داخلی دانشکده :

رییس دانشکده علوم انسانی: داخلی 168

کارشناسان دانشکده : داخلی 166-167-169

 

شماره فکس دانشگاه:

فکس: 32262493

 

آدرس پستی:

آدرس دانشکده علوم انسانی:

استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شقایق، ساختمان دانشکده علوم انسانی دانشگاه کوثر

آدرس دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی:

استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شقایق، ساختمان دانشکده علوم انسانی دانشگاه کوثر

 

کد پستی دانشگاه:

۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸

 

آدرس الکترونیکی دانشگاه:

Email:info@kub.ac.ir