انتصاب دکتر فروغ خزاعی نژاد به سمت سرپرست معاونت دانشکده علوم انسانی

دکتر محبوبه معین مقدس سرپرست دانشگاه کوثر طی حکمی خانم دکتر فروغ خزاعی نژاد را به عنوان سرپرست معاونت دانشکده علوم انسانی منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، در متن این حکم آمده است.

احتراماً، نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند سرکار عالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت دانشکده علوم انسانی منصوب می شوید.امید است با توکل به الطاف الهی و یا برنامه ریزی مطلوب جهت حصول اهداف گرانقدر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دولت مردمی، در انجام امور محوله موفق و موید باشید.