انتصاب دکتر مژگان میرحسینی فراغه به سمت سرپرست دانشکده علوم انسانی دانشگاه

دکتر محبوبه معین مقدس سرپرست دانشگاه کوثر طی حکمی خانم دکتر آرزو اصغری را به عنوان سرپرست دانشکده علوم انسانی دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، در متن این حکم آمده  است:

احتراماً، نظر به تعهد، تجارب و شایستگی های سرکار عالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، به سمت "سرپرست دانشکده علوم انسانی دانشگاه" دانشگاه منصوب می شوید. امید است با استفاده از دانش و تجربه اعضای هیات علمی ، کارشناسان و کارکنان محترم، امورمختلف آن دانشکده را براساس سند راهبردی به پیش برید. بهره گیری از خرد جمعی، توجه به اندیشه های نوآورانه اعضای هیات علمی دانشکده، به ویژه در حوزه ارتباط برون دانشگاهی، تلاش در تسهیل امور مربوط به دانشجویان، از جمله انتظاراتی است که امیدوارم به انجام آن اهتمام ورزید. موفقیت شمارا از خداوند متعال خواستارم.