به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر دومین جلسه هیأت ممیزه مشترک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خراسان‌شمالی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ با حضور دکتر عبدالحسین طاهری مشاور رئیس محترم مرکز هیأت‌های امنا و ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهندس حیدری رئیس محترم گروه هیأت‌های ممیزه مرکزی و کمیسیون‌های تخصصی وزارت عتف و اعضای محترم هیأت ممیزه در تالار ملک‌الشعرای بهار دانشگاه بجنورد برگزار شد و پرونده‌های ارتقاء مرتبه به استادیاری و دانشیاری ۱۱ تن از اعضای هیأت علمی استان مورد بررسی و تایید این هیأت قرار گرفت.

دراین جلسه رتبه علمی، دکتر عمران توحیدی، عضو هیأت علمی گروه ریاضی و دکتر راضیه نجات عضو هیأت علمی گروه شیمی این دانشگاه از استادیاری به دانشیاری ارتقای مرتبه یافت.

ضمن تبریک، توفیق روز افزون این عزیزان را در کسب درجات علمی بالاتر از درگاه ایزدمنان خواستاریم.