فرم‌ها
ردیف عنوان نوع فایل دانلود
1 فرم‌های بروز شده درخواست ترفیع پایه استحقاقی سالیانه – 1403/01/01  دانلود
2 فرم‌های مربوط به درخواست ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

3  فرم‌های تبدیل وضعیت ‌از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی دانلود
4 فرم‌های تمدید قرارداد استخدام پیمانی سال‌‌های ششم و هفتم دانلود
آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها
ردیف عنوان نوع فایل دانلود
1  آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی- سال 1395- نسخه جدید در ردیف 11 جدول دانلود
2 آئین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی- سال 1395 دانلود
3 شیوه‌نامه اجرای آئین‌نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی- سال 1395 دانلود
4 شیوه‌نامه اعطای پایه استحقاقی به اعضای هیأت علمی- مصوبه 18 صورت‌جلسه هفتمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی- 1397/06/13 دانلود
5  دستورالعمل اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی- مصوبه 7 صورت‌جلسه یازدهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی- 1400/11/10 دانلود
6 بخشنامه رفع ابهامات اعطای پایه تشویقی به اعضای هیأت علمی- سال 1402 دانلود
7  اصلاح موادی از آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی- مصوبه 17 صورت‌جلسه هفتمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی- 1397/06/13 دانلود
8 دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه مشترک دانشگاه‌های بجنورد، کوثر و مجتمع آموزش عالی اسفراین دانلود
9 اصلاح موادی از آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی- مصوبه 5 صورت‌جلسه نهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی- 1399/04/22 دانلود
10 آموزانه دانشگاه کوثر دانلود
11 آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی- مصوبه«18» صورتجلسه پانزدهمین نشست هیأت امنای مؤسسات آموزش عالی استان خراسان شمالی- اجرا از 1403/01/01- جدید دانلود
12 شیوه‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه علمی، فرهنگی و فناوری به اعضای هیأت علمی و شیوه‌نامه اجرایی گسترش تعاملات علمی ملی و بین‌المللی- مصوبه «10» صورتجلسه سیزدهمین نشست عادی هیأت امنای دانشگاه‌های استان خراسان شمالی- اجرا از 1403/01/01- جدید دانلود
13 دستورالعمل بررسی در خواست نقل و انتقال اعضای هیأت علمی دانشگاه کوثر- 1402/07/30 دانلود