دانشگاه کوثر برگزار می کند:

نخستین همایش ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری عربی

نخستین همایش ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری عربی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر ضمن اعلام این خبر گفت: میراث نوشتاری عربی برای ایران‌شناسان گنجینۀ گران‌بهایی است که می‌توانند از گوهرهای ناب آن برای شناخت بیشتر و بهتر ایران و ایرانی درگذر روزگاران بهره برند.
برگزاری همایشی مانند، ایران و ایرانی در میراث نوشتاری عربی، ایران‌شناسان را بیش از پیش با جایگاه میراث عربی در بازیابی اسناد تازه آشنا می‌سازد و هم به آموزندگان زبان عربی ارج و ارزش آموخته‌شان را یادآور گشته و نشانشان می‌دهد که می‌توانند چه نقش بی‌همتایی در شناخت تاریخ این کهن  مرزوبوم داشته باشند. 
رییس دانشگاه کوثر در ادامه گفت: نخستین همایش ملی "ایران شناسی و میراث نوشتاری عربی" نمایه شده در پایگاه استنادی ISC  در روزهای 20 و 21 بهمن ماه سال جاری در دانشگاه کوثر برگزار خواهد شد و صاحب نظران و علاقمندان می‌توانند مقالات خود را تا 20 دی ماه به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.
شایان ذکر است محورهای نخستین همایش ملی ایران شناسی و میراث نوشتاری عربی عبارتند از:
 • ایرانشناسی و متون جغرافیایی عربی
 • ایرانشناسی و متون تاریخی عربی
 • ایرانشناسی و متون دینی عربی
 • ایرانشناسی و متون فلسفی عربی
 • ایران و ایرانی در ادبیات کلاسیک و معاصر عربی
 • دادوستد زبان‌های سامی و میانۀ ایرانی (دادوستد زبان عربی و فارسی)
 • ترجمه از پهلوی به عربی 
 • ترجمه از عربی به فارسی و برعکس (برگردان شاهنامه به عربی و ...)
 • انتقال دیوان‌سالاری پیشا اسلامی ایرانی به دوران پسااسلامی
 • عربی‌دانان و عربی‌نویسان ایرانی
 • ایران در جهان اسلام 
 • ایرانشناسی و زبان عربی
 • ایرانشناسی در جهان اسلام 
 • ایرانشناسی در کشورهای عرب 
 • ایرانشناسان عرب 
 • اعراب و تمدن ایرانی
 • تمدن ایرانی و اسلام
 • ایرانیان و عرب‌ها
 • ایرانیان و زبان عربی
 • هویت ایرانی و زبان عربی
 • متون جغرافیایی عربی
 • متون تاریخی عربی
 • متون دینی عربی
 • متون فلسفی عربی 
 • فرهنگ‌های عربی به فارسی
 • ترجمه های فارسی به عربی
 • ترجمه ‌های عربی به فارسی
 • داد و ستد زبان عربی (یا زبانهای سامی) با زبان‌های میانه (در دوران اشکانی و ساسانی)
 • داد و ستد زبانی عربی و فارسی (صرف یا نحو)
 • انتقال دیوانسالاری ساسانی به امویان 
 • انتقال دیوانسالاری ساسانی به عباسیان
 • ایرانشناسان عرب در تاریخ
 • ایرانشناسان عرب معاصر
 • مراکز ایرانشناسی در جهان عرب
 • عربی‌دانان و عربی‌نویسان ایرانی
 • ترجمه شاهنامه به عربی
 • شاهنامه‌شناسان عرب
 • ایران و ایرانی در ادب و شعر عرب در تاریخ یا در معاصر
 • تاریخ نوشته‌های عربی و ایران‌پژوهی
 • جغرافیا نگاشت‌های عربی و ایران پژوهی
 • ایران و ایرانی در ادبیات دینی اسلامی-عربی