دفتر ریاست

زهرا براتی سده
رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

مدرک تحصیلی: دکتری  ریاضی محض

شماره تماس: ۳۱۲۲۱۲۰۰-۰۵۸

 

معصومه رحیم‌زاده
مسئول دفتر رئیس دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

 

   شماره تماس: ۳۱۲۲۱۱۱۱-۰۵۸

   شماره فکس: ۳۲۲۸۵۷۸۲-۰۵۸

 

 

 

علی پاک‌منظر
کارشناس روابط عمومی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی معماری 

  شماره  تماس: ۰۵۸-۳۱۲۲۱۲۲۰
 

عبدالحسین آخرتی
کارشناس روابط عمومی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی گرافیک 

  شماره  تماس: ۰۵۸-۳۱۲۲۱۲۵۰

فریده بجنوردی
کارشناس امور بین الملل

 مدرک تحصیلی: دکتری  آموزش زبان انگلیسی

  شماره  تماس: ۰۵۸-۳۱۲۲۱۲۴۰