نشست هم اندیشی اساتید با موضوع بصیرت انقلابی با حضور جناب آقای دکتر صادقی مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی

نشست هم اندیشی اساتید با موضوع بصیرت انقلابی با حضور جناب آقای دکتر صادقی مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی

نشست هم اندیشی اساتید با موضوع بصیرت انقلابی با حضور جناب آقای دکتر صادقی مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی