محفل انس با شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه دانشگاه کوثر

محفل انس با شهدا  به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه دانشگاه کوثر