قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه

 دانشجویان گرامی به اطلاع می‌­رساند سطح و قیمت خوابگاه‌­های غیردولتی و خودگردان بجنورد توسط شورای نظارت بر خوابگاه­‌های دانشجویی به ریاست دانشگاه بجنورد برای سال تحصیلی 1402-1403 به شرح جدول­‌های زیر تعیین و اعلام گردیده است:

قیمت خوابگاه­های دانشجویی

درجه

سطح

اتاق 1 و 2 نفره

اتاق 3 و 4نفره

اتاق 5 و 6 نفره

اتاق 7 و 8 نفره

 

درجه 3

خوب

63504000 ریال

52920000 ریال

44100000 ریال

35280000 ریال

متوسط

60328800 ریال

50274000 ریال

41895000 ریال

33516000 ریال

               
 

 

درجه و سطح‌­بندی خوابگاه‌­های دانشجویی تحت مدیریت آقای مرتضوی به شرح ذیل است:

ردیف

نام خوابگاه

درجه

سطح

1

دانش

3

متوسط

2

مهر

3

خوب

3

نور

3

خوب

 

 

با عنایت به اینکه تاکنون مجوز شورای نظارت توسط خوابگاه‌داران برای هیچیک از خوابگاه‌­ها اخذ نشده و اطلاعیه‌­ای مبنی بر ثبت­‌نام توسط شورای نظارت و امور دانشجویی دانشگاه ابلاغ نشده، مسئولیت هرگونه پیش ثبت‌­نام در خوابگاه­‌ها و واریز وجه به حساب خوابگاه‌داران برعهده دانشجوست.

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه