فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان دانشگاه کوثر(ویژه خواهران) در مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1404-1403

دانشگاه کوثر بجنورد(ویژه خواهران) مطابق " آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد" ( ابلاغیه مورخ 17/10/1401 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) از بین دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته واجدالشرایط ،اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، بر اساس رشته های مندرج در جدول پیوست، برای سال تحصیلی 1404-1403 می نماید. لذا دانشجویان می بایست حداکثر تا تاریخ 1402/12/20 مدارک مربوطه را به مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کوثر(کارشناس استعداد درخشان) ارسال نمایند. بدیهی است به درخواست‌های واصله پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

الف: شرایط پذیرش متقاضیان

 1. دانشجویان ورودی بهمن 98 و مهر 99 دوره کارشناسی پیوسته دانشگاههای دولتی که تا پایان شش نیمسال با گذراندن حداقل سه چهارم کل واحدهای درسی خود به لحاظ میانگین کل، جزء بیست درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند، می توانند نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک جهت شرکت در پذیرش بدون آزمون اقدام نمایند.  

       تبصره :1 دانش آموختگان کارشناسی ورودی بهمن 98 به شرط دانش آموختگی در 8 نیمسال می توانند درخواست خود را ارائه نمایند.

       تبصره :2 چنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون رشته ای در دوره کارشناسی ارشد با بیست درصد برتر دانشجویان حائز شرایط تکمیل نشود،   

   صرفاً تقاضای دانشجویان دانشگاه کوثر با میانگین کل ده درصد برتر بعدی در پایان شش نیمسال با اولویت رتبه در آن رشته و درصورت  داشتن سایر شرایط، بررسی خواهد شد.

 1. متقاضیان پذیرش بایستی حداکثر تا تاریخ 1403/06/31 و طی حداکثر هشت نیمسال دانش آموخته شوند.

تبصره 3: درخواست متقاضیانی که در طول 6 نیمسال تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته، دانش آموخته شده اند و به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل 8 نیمسال دانشجویان هم رشته و غیر هم ورودی خود جزء بیست درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون، قابل بررسی است. ضروری است داوطلبان مشمول این تبصره در فراخوان ثبت نام نمایند.

تبصره 4: پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفاً برای همان سال امکان پذیر می باشد.

 1. دانشجویان دانشگاه های پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی - غیرانتفاعی، علمی کاربردی و پردیس های بین الملل (خودگردان) مجاز به

  شرکت در این فراخوان نیستند.

 1.  تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد، مجاز نیست.

ب : مدارک لازم جهت بررسی اولیه متقاضیان:

 1. تکمیل و ارسال گواهی احراز رتبه (فرم شماره 1) ویژه دانشجویانی که تا پایان نیمسال ششم حداقل 4/3 واحد های درسی را گذرانده و نهایتاً تا 1403/06/31 دانش‌آموخته شده یا خواهند شد.
 2. تکمیل و ارسال گواهی احراز شرایط عمومی (فرم شماره 2) ویژه برگزیدگان علمی ازجمله برگزیدگان رتبه اول تا سوم جشنواره‌های معتبر علمی، دانشجویان نمونه کشوری و برگزیدگان نهایی رتبه‌های اول تا پانزدهم المپیادهای علمی دانشجویی(ارسال گواهی‌های مربوطه الزامی می‌باشد.)
 3. تکمیل و ارسال (فرم شماره 3 ) درخصوص بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی متقاضیان (جهت بررسی درخواست متقاضی ارسال مدارک مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی دانشجو الزامی است).
 4. ارائه تصویر مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ویژه دانش‌آموختگان که تاریخ دانش آموختگی در آن قید شده باشد و از زمان دانش‌آموختگی دانشجو بیشتر از یک سال نگذشته باشد.
 5. ارسال تصویر ریزنمرات واحد‌های درسی گذرانده شده
 6. یک قطعه عکس الصاق شده به گواهی رتبه (فرم‌ شماره 1)
 7. ارسال تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی(خوانا و پررنگ)

ج: نکات تکمیلی مهم

دعوت به مصاحبه واجدین شرایط ، پس از بررسی اولیه درخواست‌های متقاضیان ،توسط کارشناس استعداد درخشان دانشگاه کوثر صورت می‌گیرد.

*پذیرش اولیه به منزله پذیرش قطعی نیست.

**پذیرش نهایی منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

*** خواهشمند است از مراجعه حضوری به کارشناس استعداد های درخشان اکیداً خودداری نمایید.

آدرس دانشگاه:   بجنورد-  جاده ارکان -  بعد از بیمارستان امام حسن (ع)- کدپستی 9453155168- دانشگاه کوثر بجنورد(ویژه خواهران)- مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی- استعداد درخشان

 تلفن: 31222130-058

 

دانلود: رشته هاي تحصيلی کارشناسی‌ارشد دانشگاه کوثر بجنورد

دانلود: فرم شماره 1

دانلود: فرم شماره 2

دانلود: فرم شماره 3