غرفه دانشگاه کوثر به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص)، امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت

غرفه دانشگاه کوثر به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص)، امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت