عضو هیات علمی دانشگاه کوثر در فهرست دو درصد پژوهشگران برتر دنیا

عضو هیات علمی دانشگاه کوثر در فهرست دو درصد پژوهشگران برتر دنیا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر، و به نقل از معاونت آموزشی و پژوهشی، بر اساس آخرین یافته های پروژه مشترک الزویر (Elsevier) و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد که به فهرست دانشگاه استنفورد معروف شده و در اکتبر ۲۰۲۳ در پایگاه علمی Elsevier به چاپ رسیده است، دانشمندان برتر دنیا در ۲۲ حوزه موضوعی و ۱۷۴ حوزه فرعی از تمامی دانشگاه های جهان دسته بندی گردیده اند که دکتر عمران توحیدی، عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه، در زمره دو درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت.

گفتنی است، این پژوهش که از داده‌های استنادی اسکوپوس استفاده کرده است، دانشمندان را در پنج حوزه موضوعی اصلی طبقه بندی کرده و در مجموع تقریباً ۲۰۰ هزار دانشمند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند. بر اساس این رتبه بندی که در اکتبر ۲۰۲۳ در پایگاه علمی Elsevier به چاپ رسیده است، از کشور ایران ۲۱۴۱ دانشمند در زمره دانشمندان برتر دنیا در ۲۲ رشته علمی و ۱۷۶ زیر رشته از تمامی دانشگاه‌های جهان قرار گرفتنه اند.

نتایج این پژوهش در پایگاه Elsevier در مقاله‌ای با عنوان October ۲۰۲۳ data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators" در لینک زیر در دسترس است: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/