برگزاری شب شعر منطقه ای" به روایت عشق" با حضور شاعران برجسته منطقه‌ای و استانی به میزبانی دانشگاه کوثر - 29 فروردین

 

شب شعر" به روایت عشق" با حضور شاعران برجسته منطقه‌ای استاد" مجید نظافت "، دکتر"هادی منوری"، دکتر" بهزاد پور حاجیان"، دکتر" سعید حیدری"، " سید هادی موسوی" و جمعی از شاعران استانی به میزبانی دانشگاه کوثربرگزار خواهد شد.

مکان: سالن گلشن بجنورد

زمان:97/01/29 ساعت 19:30 تا 21:30