برگزاری زیارت عاشورا همزمان با فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی

برگزاری زیارت عاشورا همزمان با فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی