بازدید دکتر وحیدی رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی از پروژه 19 مهر و افتتاح بخشی از آزمایشگاه مرکزی

بازدید دکتر وحیدی رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی از پروژه 19 مهر و افتتاح بخشی از آزمایشگاه مرکزی