انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه کوثر و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه کوثر و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی