انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه کوثر و پارک علم و فناوری خراسان شمالی

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه کوثر و پارک علم و فناوری خراسان شمالی