امضای تفاهم نامه مشترک دانشگاه کوثر با جهاد دانشگاهی

امضای تفاهم نامه مشترک دانشگاه کوثر با جهاد دانشگاهی