اطلاعیه نکات مهم آزمون

دانشجویان گرامی توجه داشته باشید:

1- همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان و کارت دانشجوئی الزامی می باشد و بیست دقیقه قبل از امتحان در محل حضور داشته باشید.

2- خروج از جلسه امتحان قبل از نیم ساعت اول و بدون امضای صورت جلسه امتحان ممنوع بوده و به منزله غیبت در امتحان است.

3- مصادیق تخلف/ تقلب عبارتند از:

- همراه داشتن ساعت هوشمند، گوشی، تبلت، هندزفری، ماشین حساب قابل برنامه ریزی، و کیف و ....لزوم تحویل موارد مذکور به به اتاق امانات، قبل از ورود به سالن امتحان

- صحبت با دیگران یا نگاه کردن به برگه دیگری

- استفاده از فرمول یا نوشته و خارج کردن برگه سوال / پاسخنامه از جلسه امتحان

- نوشتن نام غیرواقعی در برگه آزمون یا  فرستادن شخصی به جای خود در آزمون

- ایجاد اختلال در نظم و آرامش حوزه امتحانی و نزاع و توهین به کادر امتحان و ...

4- دانشجوی خاطی به شورای انضباطی دانشجویان معرفی و نمره 0.25 با درج عبارت "تقلب" در کارنامه لحاظ خواهد شد.