اطلاعیه مهم سامانه نقل و انتقالات دانشجویان

 

اطلاعیه مهم سامانه نقل و انتقالات دانشجویان

 

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات

جهت نهایی شدن ثبت نام خود

حتماً پس از ورود به سامانه نقل و انتقالات، گزینه خدمات، اداره کل دانشجویان داخل، انتقالی مهمانی دانشجویان داخل را انتخاب نموده و پس از ثبت مشخصات به واریز وجه و اخذ کد رهگیری اقدام فرمایید.

درغیر اینصورت درخواست مهمانی یا انتقال شما ثبت نشده و مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

اداره آموزش دانشگاه