اطلاعیه تأخیر در شروع نیمسال تحصیلی 14021

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می‌رساند، تمامی کلاس‌های هفته اول  نیمسال تحصیلی 14021 برگزار نخواهد شد و شروع کلاس‌ها از تاریخ 3 مهر ماه خواهد بود.

در ضمن پذیرش خوابگاه‌های خودگردان  در سطح شهر نیز از اول مهر ماه انجام می‌شود.