اطلاعیه برگزاری مدرسه کسب و کار خواجه نصیر

اطلاعیه برگزاری مدرسه کسب و کار خواجه نصیر

 

اطلاعیه  برگزاری مدرسه کسب و کار خواجه نصیر با تخفیف ویژه برای دانشجویان و کارآفرینان

مکان: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

زمان: 28 مرداد الی 10 شهریور 96

آخرین مهلت ثبت نام: 11 مرداد 1396

جهت ثبت نام به لینک yon.ir/z4IPL مراجعه نمایید.

جهت مشاهده شرایط ثبت نام به لینک 9yon.ir/cOYb مراجعه نمایید.