(اطلاعیه) فرم تعهد محضری جدید

شناسه : 38594087

(اطلاعیه) فرم تعهد محضری جدید


وام های دانشجویی صندوق رفاه

(اطلاعیه) فرم تعهد محضری جدید

دانشجویان ورودی جدید و همچنین دانشجویانی که برای اولین بار در طول مدت تحصیل تمایل دارند از وام های دانشجویی صندوق رفاه استفاده نمایند، ملزم به تکمیل فرم تعهد محضری جدید هستند.

دانشجویان محترم توجه فرمایند در صورت استفاده از فرمت قدیم قادر به اخذ وام نخواهند بود.

سند تعهد نامه دانشجویی

صفحه اصلی اداره رفاه و تسهیلات دانشجویی

آدرس کوتاه :