(اطلاعیه) شرکت در مسابقات دانستنی‌های ورزش

شناسه : 38611319

(اطلاعیه) شرکت در مسابقات دانستنی‌های ورزش(اطلاعیه) شرکت در مسابقات دانستنی‌های ورزش

مسابقه مجازی دانستنی های ورزش(ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور) به میزبانی اداره تربیت بدنی دانشگاه کوثر برگزار می‌شود.

جهت دریافت راهنمای شرکت در مسابقه به آدرس تلگرامی https://t.me/vkosar تا مورخ 1399/08.12 مراجعه نمایید.

تاریخ برگزاری: 1399/08/14

شماره تماس: 64-32262862-058          داخلی:147

 

آدرس کوتاه :