(اطلاعیه) قابل توجه دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل

شناسه : 40954

(اطلاعیه) قابل توجه دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل(اطلاعیه) قابل توجه دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل

به اطلاع می رساند سامانه ارسال پستی مدارک فارغ التحصیلی دانشجویان راه اندازی شده است. لذا دانشجویان می توانند پس از ارسال درخواست چک لیست فارغ التحصیلی و تسویه حساب فارغ التحصیلی و پس از صادرشدن گواهینامه موقت پایان تحصیلات، درصورت تمایل به تحویل غیرحضوری آن از طریق این سامانه اقدام نمایند.

جهت ورود به این سامانه پس از ورود به آدرس http://sada.kosar.ir بجای ورود به سامانه گزینه درخواست مدارک فارغ التحصیلی (ثبت درخواست اخذ مدرک فارغ التحصیلی دانشجویان قدیمی) را انتخاب و با کدملی و شماره شناسنامه وارد سامانه شوند. لازم به ذکر است هزینه ارسال تا پایان اسفند 99، 30 هزار تومان می باشد.

آدرس کوتاه :